پيوندهاي استانداري
فيلم
انتخابات
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور
معاونين و مديران كل استانداري

معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي

بيژن سليمان پور  معاون سياسي امنيتي و اجتماعي


مرتضي بابايي مدير كل امور سياسي و انتخابات


 

رضا ملك زاده مدير كل امور اجتماعي و فرهنگی


 

حسين اميري قمي مدير كل امور امنيتي و انتظامي


 

عباس شيرمحمدي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

 

مهدي متقيان مدير كل پدافند غیرعاملمعاونت هماهنگی امور عمراني

محسن بهشتي معاون هماهنگي امور عمراني


 

مرتضي رحمان نيا مدير كل امور فني


 

ابراهيم ملكي مدير كل امور شهري و شوراها


 

سجاد چهرگاني مدير كل امور روستايي و شوراها


 

محسن اوروجي مدير کل مديريت بحران

 

معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

 

مهردادغضنفري معاون هماهنگي امور اقتصادي


 

محمدرضا نجارپور مدير كل جذب و حمايت از سرمايه گذاري


 

عزيزالله قرباني مدير كل هماهنگي امور اقتصادي


 

معاونت توسعه مديريت و منابع

محمدرضا گروسي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار

سعيد اقباليان مدير كل امور اداري و مالي


سيد رضا طباطبايي مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري


 

 

 

اكرم روح پور مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت 

معاونت هماهنگي امور زائرين

يونس عالي پور معاون هماهنگي امور زائرين


روح الله شانظري مدير هماهنگي امور رفاهي زائرين


حوزه استاندار

محمدرضا گروسي مدير كل حوزه استاندار


 

رضا صالحي سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل


 

افسانه زماني معاون مدير كل امور بانوان و خانواده


 

محمود عليپور مدير كل مدیریت عملكرد، بازرسی و امور حقوقی


 

فتح الله اصغرپور مدير كل حراست


 

محمود باقري مدير كل هسته گزينش

 

 

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 29-08-98روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 29-08-98 روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 23-08-98روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 23-08-98 روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 22-08-98روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 22-08-98 روز كاري استاندار محترم - سه شنبه مورخ 21-08-98روز كاري استاندار محترم - سه شنبه مورخ 21-08-98
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819